ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಸಾವು

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಸಾವು

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ, ಮೈಮೇಲೆ ರೋಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವಿಶೇಷ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಯೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. 27ವರ್ಷದ ಗುರು ಎಂಬ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ […]

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಸಾವು Read More »