ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜೋಡಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯದುವೀರ್

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಜೋಡಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ […]

ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಜೋಡಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಯದುವೀರ್ Read More »