ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ: NIRF ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಮೈಸೂರು: ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮೈಸುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ‘ರಾಷ್ಟೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ಯ (NIRF)ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ […]

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ: NIRF ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27ನೇ ಸ್ಥಾನ Read More »