ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಬದಲು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಬಂದ್: ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಜಾರಿ

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಬದಲು ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ‌6 ಗಂಟೆ ನಂತರ‌ ಜನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ …

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಬದಲು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಬಂದ್: ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಜಾರಿ Read More »