ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಬಿನಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸೂಚನೆ

ಮೈಸೂರು: ಕಬಿನಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿಗೆ 13 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಬಿನಿಯಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದೇ …

ಪ್ರವಾಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಕಬಿನಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸೂಚನೆ Read More »

Scroll to Top