ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೧ ರಂದು ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

6 PM - 6:45 PM

ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ವಾದನ

ವಿದ್ವಾನ್ ಎ ವಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶೃತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು

6 PM - 6:45 PM

6:45 PM - 7:30 PM

ಕೊಳಲು ವಾದನ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ

 ಸಮೀರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ವಂಶಿಧರ್, ಮೈಸೂರು

6:45 PM - 7:30 PM

7:30 PM - 8:30 PM

ಗೀತಾ ಗಾಯನ

ನಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಟ್, ರವಿಮುರೂರು ತಂಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

7:30 PM - 8:30 PM

8:30 PM - 10:00 PM

ನೃತ್ಯ ವೈಭವ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು

8:30 PM - 10:00 PM
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Scroll to Top