Dasara Cultural Programmes at Mysuru Palace

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೩ ರಂದು ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆಯ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

6.00 ರಿಂದ 6.45 ರ ವರೆಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ದ್ವಂದ್ವ ಗಾಯನ

ಕಾಂಚಣ ಸಹೋದರಿಯರು ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ ,ಶೃತಿರಂಜಿನಿ

6.00 ರಿಂದ 6.45 ರ ವರೆಗೆ

6.45 ರಿಂದ 7.15 ರ ವರೆಗೆ

ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ

ಶಕ್ತಿ ಧಾಮ, ಮೈಸೂರು

6.45 ರಿಂದ 7.15 ರ ವರೆಗೆ

7.15 ರಿಂದ 8.30 ರ ವರೆಗೆ

ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ

ರಿಕಿಕೇಜ್ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ಬೆಂಗಳೂರು

7.15 ರಿಂದ 8.30 ರ ವರೆಗೆ

8.30 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ

ವಯೋಲಿನ್ ವಾದನ

ಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್, ಲಾಲ್ ಗುಡಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೆನ್ನೈ

8.30 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Scroll to Top