ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಆಂದೋಲನ

ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ 2019ರ ವಿಶೇಷ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ […]

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಆಂದೋಲನ Read More »