ಎರಡು ದಿನ ನಿಶಬ್ದವಾಗಲಿದೇ ಕರುನಾಡು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ

ಎರಡು ದಿನ ನಿಶಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಕರುನಾಡು: ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ..?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ “ಕಾರ್ಮಿಕ-ವಿರೋಧಿ” ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನ ನಿಶಬ್ದವಾಗಲಿದೇ […]

ಎರಡು ದಿನ ನಿಶಬ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಕರುನಾಡು: ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರಲ್ಲ..? Read More »