ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಿದ ಮೈಸೂರು: ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದಿಯಂತೆ ಚಳಿ..!

ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಿದ ಮೈಸೂರು: ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದಿಯಂತೆ ಚಳಿ..!

ಮೈಸೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯೂ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈಗ […]

ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಚಳಿಗೆ ನಡುಗಿದ ಮೈಸೂರು: ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದಿಯಂತೆ ಚಳಿ..! Read More »