ರಂಗು ರಂಗಿನ ಓಕಳಿ ಮೂಲಕ ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ‌

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತೆರೆ‌. ರಂಗು ರಂಗಿನ ಓಕಳಿ ಮೂಲಕ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ‌ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಂಗಾಯಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏ. 13 ರಿಂದ ಮೇ […]

ರಂಗು ರಂಗಿನ ಓಕಳಿ ಮೂಲಕ ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ‌ Read More »