ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್’ ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ಮೈಸೂರು: ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡು ಬಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ […]

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್’ ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ Read More »