ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಲಭ್ಯ

ಮೈಸೂರು: 2019ರ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2019ರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕನ್ನಡ, […]

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಲಭ್ಯ Read More »