ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ದ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಗೋಪುರದ ಮೇಲಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ […]

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ Read More »