ಮೈಸೂರಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್!

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಡಬಲ್‌ ಡೆಕ್ಕರ್‌ ಬಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ […]

ಮೈಸೂರಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್! Read More »