ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೈಸೂರಿನ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿ

ಮೈಸೂರು: ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ 2019ಕ್ಕೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಹಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅರಗು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ […]

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೈಸೂರಿನ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿ Read More »