ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲಿದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರ

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಆನೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಡಿನತ್ತ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಗಜಪಡೆಯ ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದಸರೆಗೆಂದು ಈಶ್ವರ […]

ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಲಿದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರ Read More »