ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್, ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಶೂಗಳಿಂದ ಮೈದಳೆದು ನಿಂತಿವೆ ಸುಂದರ ಹೂದೋಟ

ಮೈಸೂರು: ಗಾರ್ಡೆನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೈತೋಟ, ಹೂದೋಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅಲಂಕರಿಸುವುದನ್ನೇ ಹವ್ಯಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ […]

ಖಾಲಿ ಬಾಟಲ್, ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಶೂಗಳಿಂದ ಮೈದಳೆದು ನಿಂತಿವೆ ಸುಂದರ ಹೂದೋಟ Read More »