ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: 3,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಜಿರಾಫೆ!

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಗೌಹಾತಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರು ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು […]

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: 3,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಜಿರಾಫೆ! Read More »