ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ಶೌಚಾಲಯ

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರುವ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ […]

ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌ ಶೌಚಾಲಯ Read More »