ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್ ಮಿಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಮೈಸೂರು: ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆತ ವಿಶೇಷ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಗಿರಣಿ) ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಹೌದು. …

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್ ಮಿಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ Read More »