ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯ ಲೋಗೋ: ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಈ 5ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಲೋಗೋ

ನವದೆಹಲಿ: 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ವಾಹಿನಿ ದೂರದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಲೋಗೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ […]

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಲಿದೆ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯ ಲೋಗೋ: ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಈ 5ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಲೋಗೋ Read More »