ಮುಡುಕುತೊರೆ ಜಾತ್ರೆ

ಇಂದಿನಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಜಾತ್ರೆ

ಮುಡುಕುತೊರೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಲಾಗಲಿದೆ. ದೈವೀಕೃಪೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಶ್ರೀ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಫೆ -7 ರಿಂದ 23 […]

ಇಂದಿನಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಜಾತ್ರೆ Read More »