ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 2 ಬೃಹತ್ ನಂದಿ‌ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆ..!

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ 2 ಬೃಹತ್ ನಂದಿ‌ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ …

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 2 ಬೃಹತ್ ನಂದಿ‌ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆ..! Read More »