ನಾಸಾ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮೈಸೂರಿನ ನವರತ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್‍ ನಿಧನ

ಮೈಸೂರು: ಅಮೆರಿಕಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ – ನಾಸಾ ದ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ. ನವರತ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜಾರಾಮ್ (76 ) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1943ರಲ್ಲಿ […]

ನಾಸಾ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮೈಸೂರಿನ ನವರತ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್‍ ನಿಧನ Read More »