3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರಚಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವಕ

ಮೈಸೂರು: 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ರಚಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವಕನೋರ್ವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಅಭಿಲಾಷ್ ವಿ. ಕೋರಿ ಅವರು ಮೂರು […]

3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರಚಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವಕ Read More »