ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ‘ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗ’: ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರಳಿ ಮರ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಬೆಳದಿದ್ದ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ ಜಿಓ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ […]

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ‘ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಗ’: ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರಳಿ ಮರ ಸ್ಥಳಾಂತರ Read More »