5 ವರ್ಷದಿಂದ ನರಕ ಯಾತನೆ: ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಡ ರೈಲ್ವೇಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಜನರು

ಮೈಸೂರು: ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಡ ರೈಲ್ವೇಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಜನತೆ […]

5 ವರ್ಷದಿಂದ ನರಕ ಯಾತನೆ: ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಡ ರೈಲ್ವೇಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಜನರು Read More »